Basın Açıklaması: Kısa Çalışma Ödeneği Seyahat Acentaları İçin Devam Etmelidir

COVID-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına almış ve ciddi zararlar vermiştir. Bu durumdan en çok etkilenenler, seyahat acentaları ve çalışanları olmuştur.

Hac, Umre seyahat acentalarının faaliyerleri bir yılı aşkın bir süredir tamamen durmuştur.

Hiçbir çalışma alanı kalmayan ve birçok kalifiye çalışanı bünyesinde bulunduran sektör, Kısa Çalışma Ödeneği sayesinde çalışanlarını kısmen de olsa koruyabilmiştir.

Dolayısıyla, kısa çalışma ödeneğinin devamı, sektör açısından hayati öneme sahiptir.

Aksi takdirde, Hac Umre acentalarının on binden fazla çalışanı işlerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Diğer seyahat acentalarının tamamını da hesaba kattığımızda, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması, yüzbinlerce çalışanın evine ekmek götürememesi tehlikesini doğuracaktır.

Bu bağlamda devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acentaları için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Devletimizden en önemli beklentimiz, seyahat kısıtlamalarının kalkacağı döneme kadar, kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesidir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur