Mevzuat

KANUNLAR
1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
4925 Karayolu Taşıma Kanunu
4817 Yabancıların Çalışma İzni Kanunu
3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu
6502 Tüketici Hakları Kanunu
 
YÖNETMELİKLER
Hac ve Umre Seyahatleri İle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Seyahat Acentaları Yönetmeliği
Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği
 
TÜZÜKLER
HURSAD | Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği Tüzük
TÜRSAB İç Tüzük
 
DİĞER
TÜRSAB Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi
 
 
 
 

Hac - Umre ve Seyehat Acenteleri Derneği