Biz Kimiz?

Kısa adı HURSAD olan, Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği, kutlu yolculuklara yeni bir anlayış getirmek, hac ve umre organizasyonu düzenleyen acentalar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, üye acentalarına yeni ufuklar ve işbirlikleri sunmak üzere faaliyetlerine 2013 yılında başlamıştır.

HURSAD bir “ihtisas derneği” olup, üyeleri hac ve umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentalarını ve sektöre hizmet verenlerden oluşmaktadır. Hac ve umre sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentalarını bir ihtisas çatısı altında toplayan HURSAD’ın temel ilgi alanı; sektördeki ihtisaslaşmış birlik eksikliğini gidermek, hüccaca sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve bu hizmetleri sağlayan üye acentaların desteklenmesi ve kalkınmasını İslami kaideler ölçüsünde sağlamaktır.

Kutlu yolculuklarda hizmetkârlık etmeyi amaç edinen seyahat acentalarının gerçekleştirdiği çalışmaları sadece ticari yönü ile yaklaşmayıp, bir hizmet ve ibadet olarak nitelendiren HURSAD, Türkiye’deki hac ve umre faaliyetlerinin saygınlığını koruyucu ve arttırıcı çalışmalara önemle yaklaşmaktadır. Bu anlamda uzmanlaşmış ekipler ve dayanışma eksikliğinden kaynaklanan sorunların çözüme kavuşturulması ve hüccacın beklentilerini karşılayan hizmetlerin acentalar arasında yaygınlaştırılmasını hedefleyen HURSAD, faaliyet ve çalışmalarıyla üyelerinin sosyal ve ekonomik kalkınma paylarını arttırmalarına destek olmayı hedeflemektedir.

HURSAD’ın tüzüğünde belirterek; kuruluş gayesini açıklayan görev, yetki ve sorumlulukları:

  • Üyelerinin karşılaştığı sorunlar karşısında yapıcı çözümler üretmek,
  • Acentalarının büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine destek olmak,
  • Üyelerini sektör içi gelişmelerden haberdar etmek,
  • Hac ve umre seyahatlerinde toplumun bilinçlendirilmesi ve bu seyahatlerin
  • yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak,

bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği gibi kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri kurarak mesleki eğitim kurslarının açılmasını desteklemek,

  • Hac ve umre hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde kongre, konferans, fuar, sempozyum ve çalıştay gibi çoklu katılım toplantılarının düzenlenmesine katkıda bulunmak,
  • Hüccaca sunulan hizmet standartlarının artırılması yönünde projeler üretmek,
  • Üyelerinin ulusal ve uluslararası temaslarına değer kazandırmak, Ve…
  • Sektörel bazda çözüm gerektiren sorunların ilgili makamlara aktarılmasını sağlamaktır.

HURSAD, üyelerinin beşeri stratejilerine verdiği önem kadar hüccaca sunulan hizmetlerin toplumsal, kültürel ve İslam’i açıdan manevi değerlerle uyum içerisinde olabilmesine hassasiyetle yaklaşmaktadır. Tüm çalışmalarını manevi değerlere uygun olarak gerçekleştiren HURSAD, üyelerince sürdürülen turizm hizmetlerinde manevi değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması görevini de bir sivil toplum kuruluşu olarak üstlenmiş durumdadır.

HURSAD’ın faaliyet kaidelerini belirleyen amaç ve görevler; kardeşlik, erdem, hoşgörü, alçak gönüllülük, çalışkanlık, stratejik planlama, birlik ve beraberlik içerisinde büyük hedeflere doğru yürüme mantığına dayanmaktadır.

HURSAD, bu kutlu yürüyüşünde daima; değer kazandıran hizmetleri, uzmanlaşmış bakış açısı, erdemli duruşu, üyeleri ve özverili yaklaşımıyla var olacaktır…

Hac - Umre ve Seyehat Acenteleri Derneği